Produkty >> Konwertery i separatory transmisji >> Konwertery programowalne >> RS232/RS485 na RS232/RS485


Moduł CM-180-4 przeznaczony jest do koncentrowania danych uzyskiwanych przy pomocy funkcji 3 i 4 protokołu ModBus RTU. Rozwiązanie takie jest użyteczne w sieciach, w których wymagana jest wysoka niezawodność odpowiedzi od urządzeń typu slave. Od strony COM1 moduł pracuje jako urządzenie typu slave, które przechwytuje wszystkie polecenia funkcji 3 i 4 pojawiające się na tym porcie. Przechwycone polecenia zapisywane jest na listę poleceń urządzenia master, które zostało zaimplementowane na COM2 modułu. Zapisane polecenia są nadawane cyklicznie poprzez COM2 z zachowaniem skonfigurowanych parametrów nadawania. W ten sposób gromadzone są dane w pamięci modułu CM-180. W przypadku pojawienia się identycznego polecenia funkcji 3 lub 4 od strony COM1 z poleceniem zapisanym na liście urządzenia master, moduł odpowie danymi zgromadzonymi w pamięci modułu, które są przypisane do tego polecenia.

Główne cechy urządzenia:
 • przechowywanie danych, odczytanych z urządzeń slave,
 • udostępnianie danych urządzeniu master,
 • komunikacja Modbus RTU,
 • interfejs RS232 lub RS485 z zabezpieczeniem przepięciowym,
 • separacja galwaniczna 2.5kV pomiędzy portami COM1 i COM2.

więcej...Moduł CM-180-5 przeznaczony jest do konwertowania protokołu ModBus RTU na protokół SUCOM_A, który zaimplementowany jest w sterownikach programowalnych serii PS4 firmy Moeller. Przy pomocy modułu użytkownik ma dostęp do wszystkich markerów (znaczników) w postaci słowa (2 bajty) wykorzystywanych przez sterownik. Korzystając z funkcji protokołu ModBus użytkownik może odczytywać i zapisywać wartości markerów sterownika. Pojęcie markera PS4 co do rozmiaru i adresu jest tożsame z pojęciem rejestru ModBus. Urządzenie pracuje jako ModBus RTU slave.

Główne cechy urządzenia:
 • komunikacja ze sterownikami programowalnymi PS4 firmy Moller za pomocą protokołu Modbus RTU,
 • interfejs RS232 lub RS485 z zabezpieczeniem przepięciowym,
 • separacja galwaniczna 2.5kV pomiędzy portami COM1 i COM2.

więcej...Moduł CM-180-6 służy do konwertowania protokołu komunikacyjnego ModBus ASCII na protokół ModBus RTU wraz z możliwością konwersji prędkości transmisji oraz typu interfejsu z RS232 na RS485 i odwrotnie.

Główne cechy urządzenia:
 • Konwersja protokołu ModBus ASCII na ModBus RTU z obliczaniem sum kontrolnych,
 • możliwość zmiany prędkości transmisji,
 • interfejs RS232 lub RS485 z zabezpieczeniem przepięciowym,
 • separacja galwaniczna 2.5kV pomiędzy portami COM1 i COM2.

więcej...Moduł CM-180-8 przeznaczony jest do łączenia dwóch sieci ModBus RTU, w których nie występuje urządzenie typu master. Rozwiązanie takie jest użyteczne także w przypadku, gdy chcemy wymieniać dane pomiędzy urządzeniami typu slave, które ze względów technicznych nie mogą pracować z takimi samymi parametrami transmisji. Użytkownik poprzez konfigurację portów ModBus RTU master (COM1, COM2) może w dowolny sposób zarządzać danymi w obu sieciach. Dane odczytywane z urządzeń slave zapisywane są w wewnętrznej pamięci konwertera. Podobnie dane przeznaczone do wysłania do urządzeń slave pobierane są z wewnętrznej pamięci konwertera.

Główne cechy urządzenia:
 • możliwość połączenia dwóch sieci ModBus RTU, nie posiadających sterowników master,
 • mapowanie rejestrów sterowników slave odbywa się wewnątrz konwertera,
 • konwersja prędkości transmisji, kontroli parzystości oraz liczby bitów stop,
 • 2 porty komunikacyjne COM1-RS232/RS485 i COM2-RS232/RS485,
 • separacja galwaniczna 2.5kV pomiędzy portami COM1 i COM2.

więcej...Znajdź produkt


Nowości
Sklep
Projekt dofinansowany z UE

Aktualności         |        Produkty         |        Systemy         |        O Firmie         |        Pomoc         |        Kontakt         |        Cennik