Produkty >> Konwertery i separatory transmisji >> Konwertery programowalne >> 
RS232/RS485 na RS232/RS485 >> CM-180-5
  Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave 

Moduł CM-180-5 przeznaczony jest do konwertowania protokołu ModBus RTU na protokół SUCOM_A, który zaimplementowany jest w sterownikach programowalnych serii PS4 firmy Moeller. Przy pomocy modułu użytkownik ma dostęp do wszystkich markerów (znaczników) w postaci słowa (2 bajty) wykorzystywanych przez sterownik. Korzystaj±c z funkcji protokołu ModBus użytkownik może odczytywać i zapisywać warto¶ci markerów sterownika. Pojęcie markera PS4 co do rozmiaru i adresu jest tożsame z pojęciem rejestru ModBus. Urz±dzenie pracuje jako ModBus RTU slave.

Konwerter może współpracować z urz±dzeniem nadrzędnym za pomoc± protokołu warstwy fizycznej RS232 lub RS485. Posiada też separację galwaniczn± pomiędzy portem COM1 i COM2 oraz dodatkowe zabezpieczenie portu RS485 przed przepięciami.Wła¶ciwo¶ci:
 • komunikacja ze sterownikami programowalnymi PS4 firmy Moller za pomoc± protokołu Modbus RTU,
 • tryby pracy modułu: konwerter, separator,
 • łatwa zmiana oprogramowania,
 • 2 porty komunikacyjne COM1 - RS232 / RS485 i COM2 - RS232 / RS485,
 • separacja galwaniczna 2.5kV pomiędzy portami COM1 i COM2,
 • zabezpieczenie portów RS485 przed przepięciami,
 • szeroki zakres napięcia zasilaj±cego od +10V do +30V DC,
 • zabezpieczenie zasilania przed odwrotn± polaryzacj± oraz zbyt wysokim napięciem,
 • pięć diod sygnalizuj±cych stan modułu,
 • montaż na szynę DIN,
  produkt polski.

    321 kB
    337 kB
    362 kB

    1.9 MB


ZnajdĽ produkt


Nowo¶ci
Sklep
Projekt dofinansowany z UE

Aktualno¶ci         |        Produkty         |        Systemy         |        O Firmie         |        Pomoc         |        Kontakt         |        Cennik