Produkty >> Konwertery i separatory transmisji >> Konwertery programowalne >> RS232/RS485 na RS232/RS485


Moduł CM-180-9 przeznaczony jest do konwertowania protokołu ModBus RTU na protokół przekaźników EASY z serii 500/MDF, 700/MDF oraz 800/MFD firmy Moeller Electric. Przy pomocy modułu użytkownik ma dostęp do wszystkich (2/96) markerów (znaczników) w postaci słowa (2 bajty) znajdujących się w przekaźniku EASY. Korzystając z funkcji protokołu ModBus użytkownik może odczytywać i zapisywać wartości markerów przekaźnika. Pojęcie markera przekaźnika EASY co do rozmiaru i adresu jest tożsame z pojęciem rejestru ModBus. Urządzenie pracuje jako ModBus RTU slave.

Główne cechy urządzenia:
 • komunikacja z przekaźnikami EASY Moller 500/MDF, 700/MDF i 800/MDF za pomocą protokołu Modbus RTU,
 • interfejs RS232 lub RS485 z zabezpieczeniem przepięciowym,
 • separacja galwaniczna 2.5kV pomiędzy portami COM1 i COM2.

więcej...Moduł CM-180-10 przeznaczony do łączenia sieci ModBus RTU, w której nie występuje urządzenie typu master z przekaźnikami EASY z serii 500/MDF, 700/MDF oraz 800/MFD firmy Moeller Electric. Przy pomocy modułu użytkownik ma dostęp do wszystkich (2/96) markerów (znaczników) w postaci słowa (2 bajty) znajdujących się w przekaźniku EASY. Korzystając z funkcji protokołu ModBus użytkownik może odczytywać i zapisywać wartości markerów przekaźnika. Pojęcie markera przekaźnika EASY co do rozmiaru i adresu jest tożsame z pojęciem rejestru ModBus. Urządzenie pracuje jako ModBus RTU master. Dane odczytywane z urządzeń slave zapisywane są w wewnętrznej pamięci konwertera. Podobnie dane przeznaczone do wysłania do urządzeń slave pobierane są z wewnętrznej pamięci konwertera.

Główne cechy urządzenia:
 • komunikacja z przekaźnikami EASY Moller 500/MDF, 700/MDF i 800/MDF za pomocą protokołu Modbus RTU master,
 • interfejs RS232 lub RS485 z zabezpieczeniem przepięciowym,
 • separacja galwaniczna 2.5kV pomiędzy portami COM1 i COM2.

więcej...Moduł CM-180-11 przeznaczony jest wymiany danych pomiędzy siecią wykorzystującą dowolny protokół ASCII a siecią ModBus RTU. W sieci ASCII urządzenie pracuje jako master, a w sieci ModBus RTU jako slave. Użytkownik ma możliwość konfigurowania dowolnych poleceń ASCII.

Główne cechy urządzenia:
 • możliwość implementowania dowolnego protokołu ASCII, posiadającego co najmniej jeden znak końca ramki,
 • dostęp do danych za pomocą protokołu ModBus RTU,
 • interfejs RS232 lub RS485 z zabezpieczeniem przepięciowym,
 • separacja galwaniczna 2.5kV pomiędzy portami COM1 i COM2.

więcej...Moduł CM-180-12 przeznaczony jest do rozszerzania sieci ModBus RTU o dodatkową gałąź niezależnie obsługującą urządzenia typu ModBus RTU slave. CM-180-12 od strony COM1 pracuje jako ModBus slave natomiast od strony COM2 może nadzorować dodatkową sieć ModBus RTU jako urządzenie typu ModBus RTU master. Rozwiązanie takie jest użyteczne ze względu na możliwość koncentracji dużej ilości danych oraz możliwość rozbudowy istniejącej sieci ModBus o dodatkowe urządzenia w przypadku dużej liczby urządzeń pracujących w sieci. Użytkownik poprzez konfigurację urządzenia ModBus RTU master (COM2) może w dowolny sposób zarządzać danymi w sieci a także ma możliwość powiązania tych danych z danymi otrzymywanymi od strony urządzenia ModBus RTU slave (COM1).

Główne cechy urządzenia:
 • możliwość sterowania podsiecią (osobną gałęzią) ModBus RTU,
 • możliwość koncentracji danych odebranych z podsieci ModBus,
 • 2 porty komunikacyjne COM1-RS232/RS485 i COM2-RS232/RS485,
 • separacja galwaniczna 2.5kV pomiędzy portami COM1 i COM2.

więcej...Znajdź produkt


Nowości
Sklep
Projekt dofinansowany z UE

Aktualności         |        Produkty         |        Systemy         |        O Firmie         |        Pomoc         |        Kontakt         |        Cennik