Produkty >> Konwertery i separatory transmisji >> Konwertery programowalne >> 
RS232/RS485 na RS232/RS485 >> CM-180-20
  Moduł Floodline 128 Master - ModBus RTU Slave 

Moduł CM-180-20 przeznaczony jest do odczytywania danych z urz±dzeń wykrywania wycieków Floodline 128 firmy Andel i udostępniania ich z poziomu protokołu ModBus RTU.

Konwerter może współpracować z urz±dzeniem nadrzędnym za pomoc± protokołu warstwy fizycznej RS232 lub RS485. Posiada też separację galwaniczn± pomiędzy portem COM1 i COM2 oraz dodatkowe zabezpieczenie portu RS485 przed przepięciami.


Wła¶ciwo¶ci:
 • możliwo¶ć komunikacji z czujnikami wykrywania wycieków Floodline 128 firmy Andel za pomoc± protokołu ModBus RTU,
 • konfiguracja prędko¶ci transmisji, kontroli parzysto¶ci i bitów stop,
 • tryby pracy modułu: konwerter, separator,
 • łatwa zmiana oprogramowania,
 • 2 porty komunikacyjne COM1 - RS232 / RS485 i COM2 - RS232 / RS485,
 • separacja galwaniczna 2.5kV pomiędzy portami COM1 i COM2,
 • zabezpieczenie portów RS485 przed przepięciami,
 • szeroki zakres napięcia zasilaj±cego od +10V do +30V DC,
 • zabezpieczenie zasilania przed odwrotn± polaryzacj± oraz zbyt wysokim napięciem,
 • pięć diod sygnalizuj±cych stan modułu,
 • montaż na szynę DIN,
  produkt polski.

    1.2 MB
    440 kB
    261 kB
    362 kB

    1.9 MB


ZnajdĽ produkt


Nowo¶ci
Sklep
Projekt dofinansowany z UE

Aktualno¶ci         |        Produkty         |        Systemy         |        O Firmie         |        Pomoc         |        Kontakt         |        Cennik