Produkty >> Konwertery i separatory transmisji >> Konwertery programowalne >> 
RS232/RS485 na RS232/RS485 >> CM-180-2
  Most ModBus RTU Slave - ModBus RTU Slave 

Moduł CM-180-2 umożliwia komunikację pomiędzy dwoma urz±dzeniami typu ModBus RTU master, pracuj±cymi w odrębnych sieciach modbusowych. Wymiana informacji dokonywana jest poprzez zapis i odczyt danych do rejestrów w pamięci CM-180-2, który w obydwu sieciach pracuje jako urz±dzenie typu slave. Użytkownik ma do dyspozycji 1400 rejestrów w pamięci urz±dzenia.

Konwerter może pracować w ramach jednego protokołu warstwy fizycznej RS232 lub RS485. Może też zmienić protokół z RS232 na RS485 lub z RS485 na RS232. Posiada separację galwaniczn± pomiędzy portem COM1 i COM2 oraz dodatkowe zabezpieczenie portów RS485 przed przepięciami.

Wła¶ciwo¶ci:
 • funkcja mostu (bridge'a) dwóch sieci ModBus RTU,
 • komunikacja pomiędzy dwoma sterownikami typu ModBus RTU master,
 • tryby pracy modułu: konwerter, separator, repeater,
 • łatwa zmiana oprogramowania,
 • 2 porty komunikacyjne COM1 - RS232 / RS485 i COM2 - RS232 / RS485,
 • separacja galwaniczna 2.5kV pomiędzy portami COM1 i COM2,
 • zabezpieczenie portów RS485 przed przepięciami,
 • szeroki zakres napięcia zasilaj±cego od +10V do +30V DC,
 • zabezpieczenie zasilania przed odwrotn± polaryzacj± oraz zbyt wysokim napięciem,
 • pięć diod sygnalizuj±cych stan modułu,
 • montaż na szynę DIN,
  produkt polski.

    1.09 MB
    494 kB
    337 kB
    362 kB

    1.9 MB


ZnajdĽ produkt


Nowo¶ci
Sklep
Projekt dofinansowany z UE

Aktualno¶ci         |        Produkty         |        Systemy         |        O Firmie         |        Pomoc         |        Kontakt         |        Cennik