Produkty >> Przyrządy o osprzęt w wykonaniu morskim >>System diagnostyki silników >>
    EDI - wersja panelowa

Panelowy przyrząd diagnostyczny EDI (Engine Diagnostic Insrument) służy do pomiaru ciśnienia sprężania oraz ciśnienia wtrysku paliwa wszystkich silników wysokoprężnych wyposażonych w kurki indykatorowe. Zawiera algorytmy do obliczania mocy chwilowej, wibracji silnika oraz prędkości obrotowej na wale. Umożliwia rejestrację ciśnienia maksymalnie dla 18 silników 12-cylindrowych. Posiada kolorowy wyświetlacz graficzny TFT 5.7" umożliwiający na bieżąco analizę wykonanych pomiarów. Do wprowadzania danych oraz poruszania się po menu służy 5-klawiszowa klawiatura.

Przyrząd zasilany jest napięciem stałym 24V. Wyposażony jest w siedem gniazd. Gniazdo z przodu jest portem szeregowym RS232 do transferu danych i upgrade'u oprogramowania. Pozostałe gniazda znajdują się z tyłu - dwa do pomiaru cinienia w komorze spalania oraz wtrysku paliwa, jedno do pomiaru obrotów wału korbowego, gniazdo zasilania, dwa porty szeregowe RS485 - jeden do sterowania multiplekserami, drugi do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym. Może współpracować z multiplekserami zwiększającymi liczbę mierzonych cylindrów lub liczbę mierzonych silników bez koniecznoci przełączania kabli.

Obsługa

Obsługa przyrządu jest bardzo prosta, przed przystąpieniem do pomiaru EDI wymaga skonfigurowania. Należy wpisać ogólnie dostępne dane takie jak średnica cylindra, skok tłoka, kolejność wtrysku itp. (dane zostaną zapisane w pamięci przyrządu wraz z nazwą silnika, operacja ta jest wykonywana jednokrotnie). Pomiaru dokonuje się podłączając czujnik ciśnienia do kurka indykatorowego oraz czujnika indukcyjnego (lub optycznego) ustalającego pozycję wału korbowego. Ekran i kolorowa dioda Status pokazują postęp pomiaru. Po jego zakończeniu wystarczy przełożyć czujnik do następnego kurka. Jedna osoba może wykonać pomiar typowego silnika w około kwadrans. Gdy wszystkie cylindry zostaną zmierzone wyniki mogą być przetransferowane do komputera przez port szeregowy znajdujący się na płycie czołowej.

Pomiar automatyczny i ręczny

EDI może pracować w trybie automatycznym lub manualnym, przy pomiarze automatycznym obsługa ogranicza się do przekładania czujnika ciśnienia na kolejne cylindry zgodnie z informacją wyświetlaną na ekranie lub obserwując diodę Status a wynik pomiaru można odczytać po zakończeniu pomiaru, przy pomiarze manualnym każdą operację należy zatwierdzić a wynik wraz z wykresem jest wyświetlony po każdorazowym pomiarze dając możliwość jego powtórzenia ( np. podczas regulacji silnika). Pomiar jest uśrednieniem 8 cykli przy rozdzielczości 0.1° - 0.5° (w zależności od prędkości obrotowej).

EDI ma możliwość dokonania pomiaru nawet bez użycia czujników mierzących obroty wału korbowego a jakość otrzymanych wyników ciągle pozwala na analizę pracy silnika. Istnieje również możliwość pomiaru zmian prędkości obrotowej wału korbowego podczas jednego obrotu przy użyciu czujników indukcyjnych (silniki dwusuwowe). Pomiar ten pozwala na szybką ocenę stanu rozkładu mocy między cylindrami i identyfikacje cylindra odbiegającego od średniej.

Wyniki pomiarów - tabele i wykresy

EDI posiada możliwość przedstawienia danych w postaci tabeli jak i wykresów bez konieczności podłączania do komputera. Pamięć przyrządu pozwala na wielokrotny pomiar wszystkich skonfigurowanych silników (możliwa konfiguracja ośmiu silników), wszystkie zapisane dane są oznaczone datą i czasem pomiaru. Wszystkie pomiary mogą być sprawdzone bez potrzeby transferu do PC. Wyniki pomiarów mogą być przedstawione w postaci tabeli jak i wykresów ciśnienia, jest również możliwość korekty linii TDC dla całego silnika lub indywidualnie dla poszczególnych cylindrów. Dane przedstawione w tabeli jak również wykresy ciśnienia mogą posłużyć za podstawę do regulacji silnika. Pełniejsza analiza może być dokonana po przetransferowaniu danych do PC za pomocą portu RS 232. Oprogramowanie umożliwia przedstawienie wyników w formie wykresów ciśnienia, tabeli lub wykresów graficznych co umożliwia pełną analizę i ocenę pracy silnika, uzyskane dane mogą być skompresowane i wysłanie jako e-mail.

Właściwości:
 • pomiar ciśnienia w komorach sprężania i wtrysku paliwa,
 • pomiar mocy i prędkości obrotowej wału silnika,
 • dokładność pomiaru ciśnienia - 0.03 bar, prędkości kątowej - 0.1°,
 • możliwość pomiaru do 18 silników 12-cylindrowych,
 • możliwość współpracy z multiplekserami zwiększającymi liczbę mierzonych cylindrów bez potrzeby przełączania czujników,
 • tryb pomiaru automatyczny i ręczny,
 • możliwość pomiaru ciśnienia bez użycia czujników prędkości obrotowej wału silnika,
 • możliwość dostrojenia punktu TDC dla całego silnika lub poszczególnych cylindrów,
 • kolorowy wyświetlacz graficzny TFT 5.7" do wizualizacji i analizy pomiarów,
 • prezentacja wyników w postaci wykresów lub tabel,
 • interfejs RS232 do eksportu danych do komputera PC,
 • dwa interfejsy RS485 do sterowania multiplekserami oraz do komunikacji z jednostką nadrzędną,
 • zasilanie napięciem stałym 24V,
 • zegar czasu rzeczywistego,
 • możliwość upgrade'u oprogramowania przez użytkownika,
  produkt polski.

  0.4 MB
  0.2 MB


Znajdź produkt


Nowości

Aktualności     |     Produkty     |     Systemy     |     O Firmie     |     Pomoc     |     Kontakt     |     Cennik